Byggetegninger og andre historiske dokumenter fra 1964 til 2013 i forbindelse med ansøgning hos kommunen på vores ejedom er vedlagt som filer under Historie.

Om ejendommen  

Ejendommen er bygget i 1965 og består af otte opgange med i alt 48 ejerlejligheder samt garager. Ejendommen er en beboelsesejendom med i alt 4 etager, hvoraf kælderetagen er udnyttet til pulterrums formål, garager, vaskeri og varmecentral med mere.

Ejendommen har vaskeri, tørrerum og kælderrum til hver lejlighed samt private parkeringspladser, legeplads og fællesområde, hvor der kan grilles og spilles lidt bold. Der er fri parkering for beboere på parkeringspladserne.

Der er to affaldsskure til sortering af affald efter regler fra Rødovre kommune. Der er mulighed for parkering af cykler både i kældergange og i udendørs cykelstativer.

Ejendommen har i 2010 fået tilføjet altan på alle 48 lejligheder, hvor fuger omkring vinduer og døre er skiftet samtidig.

Ejendommen har dørtelefoner fra 2011 og privat nøglesystem i forbindelse med skift af opgangsdøre i 2010.

De to vaskemaskiner i vaskeriet er skiftet til nye maskiner i 2014.

Facadelamper til parkeringsplader og indgangspartier er skiftet i 2015.

Ejendommen har fælles antenneanlæg med den store pakke til alle, som opkræves via fællesudgifter.

Ejerforeningen har aftale med ejendomsselskab, som sørger for rengøring og vedligeholdelse af ejendommen og grunden.

Ejendommen er en beboelsesejendom med i alt 4 etager, hvoraf kælderetagen er udnyttet til pulterrums formål, garager, vaskeri og varmecentral mv.

Ejendommen er forsynet med centralvarme, der forsynes med fjernvarme fra Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Varmt vand er fællessystem fjernvarme opvarmet og varmvandsbeholder og ventiler er skiftet i 2014.

Adgang til lejlighederne sker ved hovedtrapper i beton med terrazzobelægning.

Under ejendommen er der etableret sikringsrum med plads til 170 personer.

Vinduer og altandør er udskiftet i 1986 og fugning skiftet i 2010.

Loftet er uudnyttet spidsloft. Tagkonstruktion er sadeltag med lav hældning med bølgeeternitbelægning og tagvinduer er Velux vinduer med 2-lags glas, der fungerer  som røgventilation og er forsynet med mekanismer til åbning af disse. Tagbelægningen er fra ejendommens opførelse bølgeeternitskifer B6.

Kældergulv og kælderydervægge er Beton. Bærende vægge er Murværk og lofter er Bjælkekonstruktion.

Der er ventilation aftrækskanaler fra samtlige lejligheder.

Parkeringsarealet er asfalteret.

Energimærkerapport og vedligeholdelsesplan vil blive opdateret på hjemmesiden.  

 

 

Byggetegninger og andre historiske dokumenter fra 1964 til 2015 i forbindelse med vores ejedom er vedlagt som filer.

Historie om Rødovre Kommune og Valhøj

De ældste spor af beboelse i Rødovre Kommune går helt tilbage til stenalderen, hvor de forskellige fund viser, at der har levet smågrupper af jægere og fiskere ved den nuværende Damhussø og Damhuseng for over 6000 år siden.

Bevæger vi os lidt væk fra Damhussøen op til den lille villavej Henrik Cavlings Allé, møder vi her det ældste bevarede bygningsværk i Rødovre, nemlig den store bronzealderhøj Valhøj, der blev opført for over 3000 år siden. Til denne høj knytter der sig et sagn fra en af de mest dramatiske perioder i Rødovres historie. Det fortælles, at da den Svenske konge Carl X Gustav i 1658 nærmede sig København med sin hær, steg han op på Valhøj og så Københavns forstæder brænde, hvorpå han udbrød: “Nu vil jeg dyre sværge, at vi får modstand, og at København vil værge sig”.

Under belejringen af København blev Rødovre kirke og gårdene i landsbyen Rødovre revet ned for at blive genbrugt som byggemateriale til svenskernes lejr i Brønshøj. Efter krigen kom Rødovre dog snart på fode igen. Gårdene blev genopbygget og Frederik III og Dronning Sofie Amalie gav penge til genopførelsen af Rødovre kirke. Derfor ses deres monogrammer på Rødovres kirketårn.

Den nuværende kirke er i øvrigt den tredje kirke på dette sted. Året 1901 markerer et vendepunkt i Rødovres historie, da Rødovre dette år blev en selvstændig kommune. Indtil da havde Rødovre sammen med Brønshøj dannet én kommune.

I de første år efter selvstændigheden opstod der konflikter mellem bondebefolkningen og tilflyttere fra den hurtigt voksende storby København. Kvarteret Søtorp var det første villakvarter, der blev bygget i Rødovre, og beboerne dér blev mødt med modstand fra Rødovres sogneråd, som forsøgte at nægte de københavnske indvandreres børn adgang til kommunens dengang eneste skole, Rødovre Skole.